MEDIA

2015/07/26 RADIO HBCラジオ

「ベストテンほっかいどう」

2015/07/09 RADIO FM802

「ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-」

レギュラー RADIO 全国15局ネット

『Dream AmiのHappy-Go-Lucky☆』